MARIA BATALLA

At leve i ro med sig selv og andre er essensen af bæredygtige relationer i generationer.

Om Mig

Jeg er Uddannet Familie - Psykoterapeut MPF, fra Dansk Familie Terapeutisk Institut i århus, Pædagogisk Antropolog på Århus Universitet & Social pædagog fra skipper clement seminariet i Aalborg. Jeg arbejder ud fra en vision om bæredygtige relationer - for at skabe bæredygtige familieliv og arbejdsliv.

Terapi

Målet med psykoterapi er, at du opnår mere frihed i livet og bliver mindre bundet af irrationelle behov. Ved indlæring af nye færdigheder og aflæring af gamle problematiske mønstre får du indsigt i de bagvedliggende mekanismer i mønstrene.

Supervision

Målet med supervision er at give anvendelige redskaber til at forstå og de oplevelser som du og dine medarbejdere oplever på arbejdspladsen. Det vil styrke dit lederskab og give dig mentalt overskud til at drive en sund og stabil virksomhed.

Familie-, Par- og Psykoterapeut

Er du interesseret i, hvordan jeg kan hjælpe dig?

kontakt mig for yderligere information.

Terapi

Afhængigt af dit behov tilbyder jeg individuel-, par- og familieterapi.

Individuel terapi

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi. De fleste vælger at få behandling for nogle problemer, som nedsætter deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi for at gå hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

Mit mål er at hjælpe dig til at få mere frihed over dit liv og være mindre bundet af irrationelle behov og symptomer. Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre og opnå indsigt i de mekanismer og dynamikken, der ligger bag symptomerne.

For at terapien virker er det vigtigt, at der er en god relation mellem mig som terapeut og dig som klient. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i vores sessioner. Relationen vil derfor være noget vi kontinuerligt vil arbejde på.

Emnerne for terapien kan være:
Skam og selvhad.
Angst, uro og stres.
Selværdsproblematikker.
Sorg og tab.
Forældre til børn med særlige behov.
Selvhad.
Konflikter.
Voksne børn af forældre med misbrug.

Parterapi

I parterapi handler det om at forstå sig selv og sin partner i sammenhæng. Det vil sige at arbejde i med det personlige ansvar samtidigt med, at man har en følsom opmærksomhed på sin partner. Nogle af de største udfordringer i et partnerskab er at finde en balance i mellem egne behov og det fælles behov.

At arbejde i terapi som par betyder, at begge personer får mulighed for at fortælle egne perspektiver, oplevelser og drømme med den anden. Det som kan opstå i et forhold er, at man tror, at man kender hinanden. Ofte viser det sig, at det man kender er egne forforståelser af den anden.Parterapien giver mulighed for at lære hinanden at kende og dele ønsker, forhåbninger, sorg, fortvivelse og meget mere som kan give forholdet en mulighed for igen at vokse og styrke relationen og kærligheden.

Mange af de automatiske tanker og reaktioner som mennesker har er tillærte i barndommen. Vi mennesker kan komme til at bære disse mønstre med ind i vores forhold. Dette betyder, at det man i barndommen var en del af og blev mødt med, er noget af det som man møder en partner med. Terapi hjælper med at få øje på disse mønstre og derved give mulighed for at ændre dem.

Jeg arbejder ud fra at skabe en positiv stemning mellem partnere, idet den positive stemning giver tryghed og dermed den størst mulige åbenhed, såvel over for den anden som i forhold til at se sig selv.

Emnerne kan være:
Konflikter i parforholdet.
Utroskab.
Sexualitet og nærhed.
Kommunikation.
skilsmisse

Familieterapi

Dette vil være en terapeutisk samtale, hvor I som familie får mulighed for at tale sammen for at opnå dybere forståelse af jeres familie.

Gennem familieterapeutisk arbejde vil I som familie blive klar over, hvilke mønstre og autopiloter I hver især har. I vil komme til at forstå, hvordan de enkelte familiemedlemmer har det og hvordan den generelle trivsel er.

Alle familier har en kultur, der virker som en naturlig måde at være sammen på. Denne kultur kan dog til tider forhindre personlig trivsel for familiemedlemmer. Familieterapi giver mulighed for at få talt sammen omkring, hvordan I er en familie og få indblik i, hvordan de andre i familien har det.

I terapien vil I høre og få indsigt i, hvordan medlemmerne af familien oplever deres rolle og mulighed for at udvikle sig i familien. Hensigten er, at I som familie får mest mulig taletid med hinanden og jeg vil støtte og hjælpe, hvor der skulle opstå behov for dette.

Emnerne kan være:
Nye familier og bonus børn.
Konflikter i familien.
Søskende konflikter.
Tab i familien.
Familier med børn med særlige behov.

supervision

Målet med supervison er, at styrke Relationskompetencen, samarbejdet, det faglige fokus og kerneopgaven.
Det vil være en blanding af fag-faglighed og og fag-personligt i en supervision. Vi har altid vores menneske med på arbejde og derfor kan vi ikke skille fagligt & personligt fra hinanden.

Leder

Det kan som leder være vanskeligt at finde sit ståsted, i en virkelighed som er kompleks. som leder kræver det at du kan navigere i mange forskellige kontekst og at du har overblik og kan sætte retning. Det kan derfor være en go ide, at have jævntligt supervision, således sikre du at du forbliver tro mod dine mål og visioner. som leder kan det være vanskeligt at navigere i det krydspres som opleves ovenfra og nedefra, samtidig med at forblive tro mod sine egne værdier. Kommer der konflikt imellem egne værdier og den virkelighed som vi bevæger os i, så kan der opstå uro på indersiden og vi kan helt
glemme, hvorfor det var at ledelse var et ønske i udgangspunktet.

Leder udvikling

Samarbejder med Teambusiness, og har ledelses udviklingsforløb "værdifuld ledelse" med grundelementerne i ledelse som fokus. Det kan være nødvendigt at blive skarp på disse grundelementer, uanset om du er ny leder eller har mange år på bagen. Det er lidt ligesom at køre bil, med tiden så glemmer du også at kigge dig over skulderen, når du drejer og andre grundlæggene færdigheder. Det er naturligt at man som menneske bliver lidt "doven" og køre på rutinen. I ledelse, er det risikofyldt, da det kan betyde at du bruger 90% af din tid på at brændslukke og kommer langt væk fra dine oprindelige tanker og visioner for dit virker.

supervision i gruppen.

Oplever du at dine medarbejdere er frustrerede og bruger I for meget energi på opslidende diskussioner om opgaveløsning og rollefordeling?
- Har I mistet det fælles fokus på opgaven?
- Har i opgivet at kommunikere direkte med hinanden? - Er samarbejdet er præget af uro og konflikter? Jeg kan hjælpe jer med at skabe klarhed og fælles fokus i samarbejdet ved blandt andet at skabe forståelse for, hvad det er for mekanismer og underlæggende uklarheder, der er i spil - og ved, sammen med jer, at genfinde glemte veje og etablere nye veje til et tilfredsstillende samarbejde.

sags-supervision.

Mine primære kompetencer ligger inden for det Udviklings psykologiske, Pædagogiske & sundheds faglige felt, når det drejer sig om sags supervison.

Som omsorgsmedarbejder er er det ikke unormalt at opleve relations træthed og forådelse kan nemt opstå. Derfor er det af stor betydning, at have sagssupervision, således at der kontinuerligt er fokus på kerneopgaven og hvad den gør ved medarbejderen. Det er en felt, som er underpres og dette presser den faglighed, som alle medarbejder har i udgangspunktet. For at forblive/blive skarp på, hvad problemstilling er - hvad der kan gøres og hvad der kræves af tiltag af gruppen. Samtidig kan det være af stor vigtighed hele tiden at holde det fagligefokus opdateret og skarpt.
Det er en måde at minimere risikoen for udbrændthed & forrådelse i personalegruppen.

Priser

Ved afbud af planlagte sessioner skal dette ske senest 24 timer inden sessionstart.
Efterleves dette ikke forbeholder jeg mig retten til at fakturere det fulde beløb.

Familie-, Par- og Psykoterapi

DKK 800,- pr. samtale, pr time.
Par/ Familie Samtaler 1500,- pr session .

Klippekort til individuel Terapi
2310,- 3 samtaler
3800,- 5 samtaler
6000,- 8 samtaler

STUDERENDE, KONTANTHJÆLPS - MODTAGERE, PENSIONISTER SAMT PERSONER
MED EN HENVISNING
DKK 500,- pr session

Supervision

DKK 1500,- pr time.ex moms

Kontakt

    Samarbejdspartnere