MARIA BATALLA

At leve i ro med sig selv og andre er essensen af bæredygtige relationer i generationer.

Om Mig

Jeg er Uddannet Familie - Psykoterapeut MPF, fra Dansk Familie Terapeutisk Institut i århus og Pædagogisk Antropolog på Århus Universitet. Dette gør at jeg kan arbejde med individuelle problemstillinger, i familien, parforholdet og forældreskabet. ydermere varetager jeg opgaver i personalegruppen og virksomhedskulturen, med fokus på gruppe dynamiske processer og forbyggelse af stress. Jeg arbejder ud fra en vision om bæredygtige relationer - for at skabe bæredygtige familieliv og arbejdsliv.

Terapi

Målet med psykoterapi er, at du opnår mere frihed i livet og bliver mindre bundet af irrationelle behov. Ved indlæring af nye færdigheder og aflæring af gamle problematiske mønstre får du indsigt i de bagvedliggende mekanismer i mønstrene.

Supervision

Målet med supervision er at give anvendelige redskaber til at forstå og de oplevelser som du og dine medarbejdere oplever på arbejdspladsen. Det vil styrke dit lederskab og give dig mentalt overskud til at drive en sund og stabil virksomhed.

Familie-, Par- og Psykoterapeut

Er du interesseret i, hvordan jeg kan hjælpe dig?

kontakt mig for yderligere information.

Terapi

Afhængigt af dit behov tilbyder jeg individuel-, par- og familieterapi.

Individuel terapi

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi. De fleste vælger at få behandling for nogle problemer, som nedsætter deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi for at gå hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

Mit mål er at hjælpe dig til at få mere frihed over dit liv og være mindre bundet af irrationelle behov og symptomer. Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre og opnå indsigt i de mekanismer og dynamikken, der ligger bag symptomerne.

For at terapien virker er det vigtigt, at der er en god relation mellem mig som terapeut og dig som klient. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i vores sessioner. Relationen vil derfor være noget vi kontinuerligt vil arbejde på.

Emnerne for terapien kan være:
Skam og selvhad.
Angst, uro og stres.
Selværdsproblematikker.
Sorg og tab.
Forældre til børn med særlige behov.
Selvhad.
Konflikter.
Voksne børn af forældre med misbrug.

Individuel terapi

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi. De fleste vælger at få behandling for nogle problemer, som nedsætter deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi for at gå hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

Mit mål er at hjælpe dig til at få mere frihed over dit liv og være mindre bundet af irrationelle behov og symptomer. Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre og opnå indsigt i de mekanismer og dynamikken, der ligger bag symptomerne.

For at terapien virker er det vigtigt, at der er en god relation mellem mig som terapeut og dig som klient. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i vores sessioner. Relationen vil derfor være noget vi kontinuerligt vil arbejde på.

Emnerne for terapien kan være:
Skam.
Angst.
Stres.
Sorg og tab.
Forældre til børn med særlige behov.
Selvhad.
Voksne børn af forældre med misbrug.

Parterapi

I parterapi handler det om at forstå sig selv og sin partner i sammenhæng. Det vil sige at arbejde i med det personlige ansvar samtidigt med, at man har en følsom opmærksomhed på sin partner. Nogle af de største udfordringer i et partnerskab er at finde en balance i mellem egne behov og det fælles behov.

At arbejde i terapi som par betyder, at begge personer får mulighed for at fortælle egne perspektiver, oplevelser og drømme med den anden. Det som kan opstå i et forhold er, at man tror, at man kender hinanden. Ofte viser det sig, at det man kender er egne forforståelser af den anden.Parterapien giver mulighed for at lære hinanden at kende og dele ønsker, forhåbninger, sorg, fortvivelse og meget mere som kan give forholdet en mulighed for igen at vokse og styrke relationen og kærligheden.

Mange af de automatiske tanker og reaktioner som mennesker har er tillærte i barndommen. Vi mennesker kan komme til at bære disse mønstre med ind i vores forhold. Dette betyder, at det man i barndommen var en del af og blev mødt med, er noget af det som man møder en partner med. Terapi hjælper med at få øje på disse mønstre og derved give mulighed for at ændre dem.

Jeg arbejder ud fra at skabe en positiv stemning mellem partnere, idet den positive stemning giver tryghed og dermed den størst mulige åbenhed, såvel over for den anden som i forhold til at se sig selv.

Emnerne kan være:
Konflikter i parforholdet.
Utroskab.
Sexualitet og nærhed.
Kommunikation.
skilsmisse

Familieterapi

Dette vil være en terapeutisk samtale, hvor I som familie får mulighed for at tale sammen for at opnå dybere forståelse af jeres familie.

Gennem familieterapeutisk arbejde vil I som familie blive klar over, hvilke mønstre og autopiloter I hver især har. I vil komme til at forstå, hvordan de enkelte familiemedlemmer har det og hvordan den generelle trivsel er.

Alle familier har en kultur, der virker som en naturlig måde at være sammen på. Denne kultur kan dog til tider forhindre personlig trivsel for familiemedlemmer. Familieterapi giver mulighed for at få talt sammen omkring, hvordan I er en familie og få indblik i, hvordan de andre i familien har det.

I terapien vil I høre og få indsigt i, hvordan medlemmerne af familien oplever deres rolle og mulighed for at udvikle sig i familien. Hensigten er, at I som familie får mest mulig taletid med hinanden og jeg vil støtte og hjælpe, hvor der skulle opstå behov for dette.

Emnerne kan være:
Nye familier og bonus børn.
Konflikter i familien.
Søskende konflikter.
Tab i familien.
Familier med børn med særlige behov.

arbejdspladsen

Med udgangspunkt i virksomheden, hjælper jeg dig som leder og dine medarbejdere med at udvikle en bæredygtigt arbejds, med fokus på Tillid, Trivsel, Arbejdslyst og Udvikling.

Supervision

Målet med supervision er at øge arbejdslysten hos både den enkelte medarbejder og i teamet.

Jeg faciliterer processer som støtter teamet i at tage ansvar inden for de beslutningsrammer som I bliver tildelt, samt viden omkring teamet som helhed.

Sammen vil I opnå indblik, forståelse og udvikling. Dette skaber forudsætning for bæredygtige samarbejder og faglige relationer.

Supervision er en faglig og personlig udviklingsmetode, som er relationsorienteret. Metoden understøtter indvirkningen af egne og helhedens betydning for samarbejdet. Metoden bruges til at afdække ressourcer som den enkelte leder eller medarbejder i teamet ikke er opmærksom på.

Supervision er altså en lærings- og forståelsesorienteret proces. hvor den enkelte medarbejder og teamet kan forholde sig til de fagpersonlige problemstillinger. Mennesket skal dermed ses som en helhed og supervision vil altid være en blandning af personlige og faglige perspektiver.

Personlig ledelsessamtaler

Målet med personlige ledelsessamtaler er at gøre dig mere bevidst omkring din egen mentale sundhed, ledelsesfremtoning og ledelsesmønstre.

Derudover er målet at gøre dig bevidst om, hvordan du kan tage bæredygtige valg, der vil gøre dig mere robust til at drive din virksomhed i den retning som du ønsker uden, at du skal gå på kompromis med din mentale sundhed.

Stressforebyggende indsatser for virksomheder


Arbejdspladsen bliver påvirkes på samme måde som privatlivet gør, når vi rammes af stress. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen forholder sig til, hvordan der arbejdes med det. Så vidt det er muligt skal arbejdspladsen hjælpe den stressramte ved at lave en ramme for, hvordan vedkommende kan bebeholde tilknytningen til arbejdspladsen. Yderligere er det vigtigt, at arbejdspladsen er proaktive i forhold til stressforebyggende indsatser - både på ledelses- og personaleniveau. Med stressforebyggende indsatser vil det betyde, at sygefraværet reduceres og arbejdslyst og -trivsel øges.

Med udgangspunkt i din arbejdsplads, hjælper jeg dig med at sammensætte de rette redskaber til at spotte og forebygge stress. Disse proaktive stressredskaber vil yderligere sikre nærværende og kollegial opmærksomhed, så der er fokus på stress samt, hvordan I forholder jer til dette på arbejdspladsen.

Priser

Ved afbud af planlagte sessioner skal dette ske senest 24 timer inden sessionstart.
Efterleves dette ikke forbeholder jeg mig retten til at fakturere det fulde beløb.

Familie-, Par- og Psykoterapi

DKK 800,- pr. samtale, pr time.
Par/ Familie Samtaler 1500,- pr session .

Klippekort til individuel Terapi
2310,- 3 samtaler
3800,- 5 samtaler
6000,- 8 samtaler

STUDERENDE, KONTANTHJÆLPS - MODTAGERE, PENSIONISTER SAMT PERSONER
MED EN HENVISNING
DKK 500,- pr session

Arbejdspladsen

Supervision & Personlige ledelses samtaler

DKK 1500,- pr time.ex moms

Kontakt

    Samarbejdspartnere